Wiki RT #15M

/ CATALÀ /

El llibre RT #15M és, en diferents sentits, molt més que un llibre de fotografies del moviment 15M.
Amb aquest llibre de tweets i fotografies hem volgut documentar una petita part de tot el material que, deguda la celeritat i fugacitat de la xarxa, corria el risc de perdre’s entre els bites, sense voler però interpretar el que va passar entre el 15 de maig i el 19 de juny del 2011.
És una crònica de les primeres passes d’un moviment narrades per les usuàries de Twitter que ho van viure.

Però el volum de tweets i d'imatges, així com la quantitat d'esdeveniments compresos entre el 15M i el 19J ha suposat que se superin – i de molt! - els marges que imposa un llibre com el d'RT #15M.

És per aquest motiu que us convidem a compartir en aquest wiki, entre totes i de manera col·laborativa, els vostres coneixements sobre els esdeveniments que es van donar durant aquest mes i poc que ha canviat de dalt a baix el panorama polític de casa nostra.

Així doncs, us convidem a que doneu un cop d'ull a les diferents seccions del wiki i a que feu les vostres aportacions al respecte.

Per tal de contribuïr-hi us heu de donar d'alta a wikidot i sol·licitar permissos d'edició a la mateixa pàgina. Com vosaltres mateixes podeu comprovar, a més de la cronologia, també tenim una secció amb els "tweets" més vistosos a la que hi podreu afegir els vostres, una secció pensada perquè les fotògrafes que han participat del llibre indiquin l'autoria de les fotos i el contacte amb elles de manera col·laborativa i una secció d'enllaços que us connectarà amb l'arquitectura web que s'ha generat a partir del 15M.

Compartim les memòries de cadascuna per deixar de ser un tu contra un jo per esdevenir un nosaltes, una memòria col·lectiva…

/ CASTELLANO /

El libro RT #15M es, en diferentes sentidos, mucho más que un libro de fotografías del movimiento 15M.
Con este libro de tweets y fotografías hemos querido documentar una pequeña parte de todo el material que, debido a la celeridad y fugacidad de la red, corría el riesgo de perderse entre los bytes, pero sin querer interpretar lo que pasó entre el 15 de mayo y el 19 de junio de 2011.
Es una crónica de los primeros pasos de un movimiento narrados por las usuarias de Twitter que lo vivieron.

Pero el volumen de tweets y de imágenes, así como la cantidad de sucesos comprendidos entre el 15M y el 19J, ha supuesto que se superen – ¡y mucho! - los márgenes que impone un libro como RT #15M.

Es por este motivo que os invitamos a compartir en este wiki, entre todas y de manera colaborativa, vuestros conocimientos sobre los sucesos que se dieron durante este mes y poco que ha cambiado de arriba a bajo el panorama político de nuestro país y del mundo.

Así pues, os invitamos a que deis un vistazo a las diferentes secciones del wiki y a que hagáis vuestras aportaciones al respecto.

Para contribuïr os tenéis que dar de alta en wikidot y solicitar permisos de edición en la misma página. Como vosotras mismas podréis comprovar, además de la cronología, también tenemos una sección con los "tweets" más vistosos en la que podréis añadir los que más os gustaron, una sección pensada para que las fotógrafas que han participado del libro indiquen la autoria de sus fotos y el contacto con ellas de manera colaborativa y una sección de enlaces hacia la arquitectura web que emanó del 15M.

Compartamos las memorias de cada una para dejar de ser un tú contra un yo… para devenir un nosotras, una memoria colectiva…

/ ENGLISH /

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License